PERSONDATAPOLITIK FOR NO NOISE AGENCY IVS

Formålet med denne persondatapolitik er at fastlægge rammerne for behandling af personoplysninger hos No Noise Agency IVS (herefter No Noise Agency). Endvidere har persondatapolitikken til formål at sikre en løbende kontrol med efterlevelsen af krav i gældende lovgivning.

Omfang
Denne persondatapolitik finder anvendelse i hele No Noise Agency, samt for samarbejdspartnere, der udfører opgaver på vores vegne. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med en registrering hos No Noise Agency eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via No Noise Agencys hjemmeside, www.phoamy.com No Noise Agency er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til No Noise Agency vedrørende persondatabeskyttelse kan ske til:

Loa Gitz
Springforbivej 4 | 2930 Klampenborg
Tel: +45 77340110
Mail: info@nonoiseagency.com

www.phoamy.com

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål
Vi behandler personoplysninger i henhold til de gældende regler i EU’s Persondataforordning. Det betyder bl.a., at vi kun behandler personoplysninger til lovlige, rimelige og legitime formål, som vi kan dokumentere. Vi indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af det angivne formål for behandlingen. Vi sørger derfor aktivt for at minimere indsamlingen og behandlingen af personoplysninger til det, der er absolut nødvendigt. Vi begrænser behandlingen af personoplysninger, så vi ikke behandler dem på en måde, der er uforeneligt med det oprindelige formål. Endvidere sikrer vi, at personoplysningerne ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige, sikrer vi, at de enten slettes i henhold til vores regler om sletning, eller at der træffes andre tekniske og organisatoriske foranstaltninger som fx anonymisering, således at du ikke længere kan identificeres ud fra oplysningerne.

Hvilke oplysninger indsamler vi
Når du besøger phoamy.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af phoamy.com, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på phoamy.com, din IP adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder No Noise Agencys Cookiepolitik anvendelse, når du bruger phoamy.com. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og phoamy.com’s funktion. Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Modtagere af personoplysninger
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af phoamy.com, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
Vi fører en fortegnelse over de behandlinger af personoplysninger, vi foretager, og sørger aktivt for at holde fortegnelsen opdateret. Fortegnelsen anvendes bl.a. som en del af dokumentationspligten over for Datatilsynet samt som grundlag for vurdering af risici for dig som registreret ved behandling af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Vi gør vores bedste for at sikre dig, at du som registreret let kan gøre brug af dine rettigheder ved bl.a. at behandle personoplysninger på en åben og oplyst måde. Herudover hjælper vi dig med at udøve dine rettigheder, og vi håndterer din anmodning om at gøre dine rettigheder gældende, hvadenten vi skal efterkomme anmodningen eller ej. Du kan kontakte No Noise Agency og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse mod dem eller udnytte retten til dataportabilitet, er du velkommen til at kontakte os.

Retten til at tilbagekalde dit samtykke
Hvis du har givet samtykke til behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.

Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på info@nonoiseagency.com. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon +45 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af vores databeskyttelsespolitik
Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne databeskyttelsespolitik.